Live EarthCam
На живо от Ситка - Аляска, САЩ
site: http://www.sitka.net