видео от проведения на 05.10.2007г. във Варна
митинг в подкрепа на учителската стачка

обратно към www.webcambg.com