една от мъглите над София по Коледа, причинила
отменяне на полетите на летището - 26.12.2007г.

сайт: www.webcambg.com
източник: www.andi-bg.com